Klage på vedtatt reguleringsplan

Opplysninger om klagerett

Du har rett til å klage over vedtaket dersom du er part i saken, eller har rettslig klageinteresse i saken. Klagen stiles til kommunalstyret for byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam