Arbeidsprogram Plan og anlegg 2016

Bymiljø og utbygging ved Plan og anlegg, legger i dette dokumentet fram arbeidsprogrammet for kommunaltekniske investeringsprosjekter for 2016.

Arbeidsprogram 2015Arbeidsprogrammet, slik det nå fremstår, er basert på bestilte prosjekter fra vann og avløpsverket, Park og vei og utbyggingprosjekt.

Klikk på bildet for å åpne Arbeidsprogrammet (pdf)

I tillegg utfører plan og anlegg arbeid for Lyse og andre kabeletater i forbindelse med våre prosjekter. For Lyse innebærer dette også i enkelte prosjekter tilrettelegging for ledningsnett for fjernvarme/kjøling og/eller gass.

Plan og anlegg har ansvar for prosjektering, grunnerverv/avtaler og bygging av de bestilte prosjektene. Det totale investeringsvolumet til ovennevnte prosjekter er i inneværende år beregnet til 136.6 millioner kroner hvorav 13.6 millioner kroner er avsatt til prosjektering, administrasjon og tilskudd til legging av offentlig vannledning i private utbyggingsprosjekter.

Hovedinnsatsområdene innenfor bestillingen fra Park og vei er trafikksikkerhet, sykkel, gatetun/miljøgater, mens separering og fornyelse vann/avløp har hovedfokus innenfor Vann og avløpsverket sitt ansvarsområdet. For utbygging-prosjekt er aktiviteten knyttet til bygging av ny undergang under Fv44 ved Sara Berges gate og ny vei i Bøkelunden.

Bakerst i programmet ligger en liste over prosjekter hvor det i 2016 kun er bestilt prosjektering.

Med et så stort antall prosjekter, som mange ikke er ferdig prosjektert og noen ikke er avklart i forhold til grunnerverv/avtale og eventuelle parallelloppdrag fra andre infrastrukturaktører, så vil det erfaringsmessig skje endringer i antatt kostnad og foreslått fremdrift i løpet av året. Disse vil bli rapportert til våre interne oppdragsgivere etter avtalt prosedyre.

I tillegg til å være et sentralt styringsverktøy politisk og administrativt, er arbeidsprogrammet også en viktig informasjonskilde til våre andre samarbeidspartnere, media og bydelsutvalgene.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen