Kontaktinfo Helse- og sosialkontor

Her er oversikt over Stavanger kommunes fire helse- og sosialkontor:

Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor
Besøksadresse: Sverdrups gate 27 (inngang fra nedsiden)
Post: Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor, Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 82 00 /8300
Telefax: 51 50 82 01 /8301
E-post:  eiganes.tasta.hs@stavanger.kommune.no
Åpningstid: 10:00 – 15:00

Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor
Besøksadresse: Klubbgata 1  1. etasje
Post: Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 89 10 
Telefax: 51 50 89 25
E-post:  postmottak.hundvagstorhs@stavanger.kommune.no 
Åpningstid: 10:00 – 15:00

Madla helse- og sosialkontor  (Madla, Tjensvoll og Stokka)
Besøksadresse: Madlakrossen 6-8, 1. etasje
Post: Madla helse og sosialkontor, Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 84 00
Telefax: 51 50 84 90
E-post:  Madla.hs@stavanger.kommune.no
Åpningstid: 10:00 – 15:00

Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor 
Besøksadresse: Gullspennetunet 1. 1 etasje
Post: Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor, Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger
Telefon: 51 91 22 50       
Telefax: 51 91 24 90
E-post:  hillevaag.hinna.hs@stavanger.kommune.no 
Åpningstid: 10:00 – 15:00

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen