Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til personer over 60 år med redusert fysisk funksjon som gjør det vanskelig å mestre hverdagen.

For å mestere hverdagen bedre kan du få tilbud om hverdagsrehabilitering. Med hverdagsrehabilitering kan du få hjelp til å trene på hverdagslige aktiviteter slik at du kan klare deg selv lengst mulig, og får utføre aktivitetene som er viktige for deg.

Hverdagsrehabilitering i Stavanger

Egne mål og ønsker
Hverdagsrehabilitering legges opp etter dine mål og ønsker. Sammen med deg setter vi mål for treningen med utgangspunkt i din hverdag, dine daglige gjøremål, dine behov og ressurser. Det handler om livskvalitet.

Hva betyr dette for deg?
Hverdagsrehabiliteringsteamet består av sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetrenere med ulik helsefagbakgrunn. Sammen med deg setter de opp en plan for hvordan du skal nå de målene du har for å få en mer selvstendig hverdag.

Intensiv trening
Hjemmetreneren vil gjøre daglige avtaler med deg for å gjennomføre de aktivitetene dere er blitt enige om. Treningen vil i hovedsak bestå av å gjennomføre de aktivitetene du trenger for å bli selvstendig i hverdagen. Tiltaket er intensivt med daglig trening i ca. fire uker.

Aktiv hverdag
Målet er at du etter avsluttet hverdagsrehabilitering skal kunne klare deg selv og opprettholde ditt funksjonsnivå gjennom en mer aktiv hverdag. Hvis du ikke klarer deg selv, får du den hjelpen du har behov for. Ditt lokale helse- og sosialkontor vurderer om hverdagsrehabilitering er det rette for deg og henviser videre.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam