Husbankens bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker. 

Se om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen, og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Fra november 2016 kan du også søke om bostøtte til privat bokollektiv, dersom du bor i bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner, og boligen er egnet for deg. Du kan lese mer om dette på Husbankens nettsider.

Slik søker du bostøtte 
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer den 20. i måneden etter. Søknaden sendes til Boligkontoret i Stavanger kommune. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har for høy inntekt en eller to måneder, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Du må søke på nytt dersom du får avslag tre måneder på rad.  

Meld fra om endringer 
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Slik klager du på et bostøttevedtak
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal du sende til Boligkontoret. 

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens nettsider.
Du kan også henvende deg til Boligkontoret i Stavanger kommune for å få hjelp og veiledning.

Dersom du bor i et kommunalt bofellesskap eller privat omsorgsbolig som er tildelt av kommunen, kan du også søke om kommunal bostøtte.

Her finner du oss:
Boligkontoret
Løkkeveien 51
4008 Stavanger

Tlf: 51 50 83 00
(51 50 70 90)

Åpningstid
Mandag-fredag
Kl. 09.00-14.30

Epost:
boligkontoret@
stavanger.kommune.no

Postadresse:
Postboks 8001
4068 Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen