Kvinnesaksgruppen 2013

Kvinnesaksgruppen 2013 er utgått fra en gruppe kvinner som var aktive i Stavanger Kvinnesaksforening i 1970- og 80-årene.

I forbindelse med 100-årsjubileet for kvinnenes allmenne stemmerett har de ønsket å markere Stavanger Kvinnesaksforeninges stolte historie i årene fra stiftelsen av foreningen i 1893 til stemmeretten var vunnet i 1913. De fleste i gruppa er direkte medlemmer av Norsk Kvinnesagsforening. De mener det er viktig at kvinners arbeid og kamp for de rettighetene vi har fått ikke går i glemmeboken, eller tas for gitt, og at det er viktig at alle kvinner i Norge får del i disse rettighetene.

Prosjekter i Stemmerettsjubileet 

  • Åpent kick off-møte i forkant av jubileet, november 2012
  • 1. mars 2013: Litterært seminar med foredrag av kvinnelige forfattere om pionerene Camilla Collett, Anna Rogstad og Hulda Garborg
  • Deltakelse i 8. mars-toget
  • Deltakelse i Folketoget 17. mai
  • Seminar i oktober 2013 om innvandrerkvinners liv og situasjon i Norge

Se Kalender 2013 for detaljer om programmet.

 
Klar for avgang!   Og det begynte som kjent med Camilla.
 
Stort engasjement.   Flere og flere kom til.
 
Snev av 1913 i hattevalget.   Primus motor: Kari Helliesen.
 Alle foto: Elke Hansen     

 

 

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam