Arealgrunnlag for eiendomskatt og vann- og avløpsgebyr

Forklaring på hvordan arealgrunnlaget for eiendomsskatten og vann- og avløpsgebyret beregnes:

Det er arealene registrert i matrikkelen som er grunnlaget for vann- og avløpsgebyr og eiendomsskatt. I matrikkelen er det registret bruksareal (BRA) for hver etasje. Bruksareal er alt av areal innenfor ytterveggene (innvendige mål). Det inkluderer boareal og annet areal (innervegger, boder, ganger, trapper, hagestuer, innglassinger, uinnredet etasjer/rom og så videre.), altså både P-rom, S-rom og innervegger.

Det har ingenting å si for registrert areal om for eksempel kjelleren er innredet eller ikke. For at bruksareal skal være måleverdig må takhøyden være 1,9 meter eller mer. I etasjer med skråtak som for eksempel loft, er måleverdig areal 0,6 meter utenfor der takhøyden er 1,9 meter på begge sider.

Dette er regler for beregning av bruksareal etter Norsk Standard NS 3940 og er bestemt av politikerne i Stavanger ved innføring av eiendomsskatt.

Arealene er utregnet etter tegningene i byggesaksarkivet, eller fra takseringsprosjektet i 2005 der alle bygg i kommunen ble gjennomgått.

Hvis arealgrunnlaget er feil
Det er matrikkelavdelingen i Byggesak som har ansvar for registrering av areal i Stavanger kommune. Ved mistanke om feil kan man kontakte matrikkelavdelingen, og det kan bli foretatt en ny vurdering av tegningene i byggesaksarkivet. Hvis det ikke foreligger tegninger i arkivet eller man fortsatt er uenig, må man sende inn skriftlig dokumentasjon som plan- og snitt-tegninger og/eller bilder som beviser feilregistrering.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen