Legevakten oppgraderer journalsystemet

Stavanger legevakt oppdaterer pasientjournalsystemet i uke 11. For å unngå lang ventetid er det ekstra viktig at bare pasienter med akutt behov for helsehjelp bruker legevakten i dette tidsrommet.

13. mars starter oppgraderingen. Hele datasystemet vil være nede en time den dagen. Deretter vil det gamle journalsystemet være i drift fram til tirsdag 14. mars kl. 16 da det nye systemet CGM legevakt overtar. 

Knyttet opp mot personregister
Fordelene med CGM legevakt er bedre kommunikasjon med samarbeidspartnere som sykehuset, mer stabil drift og at det er bedre tilpasset det nye triagesystemet for hastegrad som legevakten skal ta i bruk.
- Det nye systemet er også tilknyttet personregister slik at vi slipper å skrive inn personopplysninger selv. Det sparer vi tid på, sier konstituert legevaktsjef Hilde Frafjord.

Bruk fastlegen!
I uke 11 er det spesielt viktig at pasienter kun bruker legevakten i tilfeller av akutt sykdom og skader som ikke kan vente. Bruk i størst mulig grad fastlegen på dagtid.
- De legevaktansatte vil få opplæring i det nye systemet i uke 11. Innføring av nye systemer vil alltid medføre noe treghet. Hvis vi får mange pasienter må vi ta de akutte først, noe som kan bety lenger ventetid på det som ikke haster, sier Frafjord.

Kan få råd over telefon
Ved behov for helsehjelp som ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen, anbefales du å ringe legevakten 116117. Telefonsentralen er bemannet med sykepleiere som gjør vurdering av medisinske problemstillinger. Ring alltid medisinsk nødtelefon 113 ved akutt livstruende sykdom eller skade.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen