KS Lokaldemokratiundersøkelse

Hvor godt er lokaldemokratiet? Stavanger kommune deltar i KS Lokaldemokratiundersøkelse. Undersøkelsen er todelt, med en innbyggerdel og en folkevalgtdel.

Snakkeboble av folk. Shutterstock.com

Innbyggerdelen av undersøkelsen vil bli gjennomført som telefonintervju med et representativt utvalg innbyggere i Stavanger i midten av mai. Folkevalgtdelen gjennomføres i bystyrets møte 22. mai.

Undersøkelsen er nyttig i arbeidet med å styrke demokratiet i kommunene. Den gir et godt bilde av tilstanden og sier noe om hvor det kan være behov for endring og utvikling.

KS Lokaldemokratiundersøkelse er også et av verktøyene som fremheves i Kommunal- og moderniseringsdepartements nye prosjekt "Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing".  

Stor interesse blant kommune
I 2010 ble KS` lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i omkring 100 kommuner. I 2014 gjennomførte omkring 40 kommuner. Det har vært stor interesse for å delta, og i mange kommuner skapte resultatene gode debatter og mye godt demokratiarbeid.

Resultater fra tidligere undersøkelser er lagt ut på den åpne nettsiden bedrekommune.no. Der kan man sammenligne seg med andre kommuner, eller se utvikling i egen kommune dersom man har deltatt flere ganger. Resultater fra undersøkelsen i 2017 vil bli publisert på samme database.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen