Byggeskikkprisen: Hvor er de gode stedene for barn og unge?

Kommunen ønsker i år å hedre bygninger eller uteområder som særlig er skapt på barn og unges premisser. Nå kan du nominere din kandidat.

ByggeskikkprisenStavanger kommunes byggeskikkpris deles ut årlig og blir tildelt byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse og materialbruk bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken på stedet. Årets tema er Bygninger og steder for barn og unge.

- Vi er alle enige om at barn og unge er fremtida, og gode steder for læring, for fellesskap og for utfoldelse spiller en viktig rolle i formingen av fremtidens medborgere, sier juryleder Kari Raustein.

Viktig for barn og unge
God arkitektur gir trygge og funksjonelle rammer for utfoldelse, både som enkeltmennesker og i fellesskap. Derfor er god arkitektur viktig i barn og unges liv. God arkitektur inspirerer, gir næring til fantasien og kan fortelle oss om samfunnet som vi er en del av.

- I år ønsker vi altså å hedre bygninger eller steder som tar barn og unge på alvor, og hvor barn og unge kan føle på kroppen hvordan god arkitektur kan bidra til å en mer opplevelsesrik hverdag, sier jurylederen, og ramser opp skoler, barnehager, bydelshus, kulturelle bygg, uterom, gatetun og lekeplasser som mulige kandidater.

Slik mente barn at kommunens uteområder burde se ut da arrangementet «arkitekt for en dag» gikk av stabelen. Årets byggeskikkpris hedrer de gode stedene for barn og unge.

Utdeling i oktober
Prisen består av plakett og diplom.  Utdelingen skjer på Ledaal i oktober. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges i tildelingen.

Frist for innsending er 30.juni 2017. Send inn ditt forslag! (Dersom du får problemer med skjemaet kan du sende forslag på e-post til ingrid.eileraas@stavanger.kommune.no

Tidligere vinnere:

2016: 5° øst - Gode møteplasser
2015: Biblå - Arbeidsplasser
2014: Oransjeriet - Innovasjon
2013: Hinna brygge - Gode boligområder i den fortettede byen
2012: Lervigtunet - Gode uterom
2011: Hospitalsgata 4 / Laugmannsgata 7 - Fornyelse i den utbygde byen
2010: Granlunden 16A - Gode boliger
2009: Egenes Park - Åpen klasse

Statutter for byggeskikkpris for Stavanger (PDF)

Se de tidligere vinnerne på kartet:


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen