Den sjuende levekårsundersøkelsen

Den sjuende levekårsundersøkelsen viser at oppmerksomheten kommunen har knyttet til østre del av Storhaug har hatt effekt. Nå kan det komme levekårsløft også i Hillevåg.

Den sjuende levekårsundersøkelsen for Stavanger er klar. Bildet er tatt på Hundvåg. Foto: Siv Egeli.

Les hele rapporten.

Den første levekårsundersøkelsen for Stavanger ble lagt fram i 2004. Nye utgaver ble deretter lagt fram, til stor interesse, i 2006, 2008, 2010, 2012 og 2014. Nå legges den sjuende levekårsundersøkelsen fram, og undersøkelsen viser at levekårssituasjonen i Stavanger er stabil - til  tross for stor utskifting av innbyggere i mange soner. Undersøkelsen viser at personer som flytter inn har i stor grad tilsvarende ressurser som de som flytter ut.

Les hva levekårsundersøkelsen sier

Viktig rapport
Levekårsundersøkelsen skal legges til grunn i all kommunal planlegging, noe som betyr at resultatene skal innarbeides i kommuneplaner, handlings- og økonomiplaner, utbyggingsplaner, frivillighetsmelding med mer. Resultatene skal også brukes i arbeidet med å utbedre situasjonen i områder med dårlige levekår. Det hentes informasjon fra 70 levekårssoner, og ved hjelp av 21 indikatorer får vi informasjon om fem levekårskomponenter:

 • Befolkningssammensetning
 • Utdanning
 • Inntekt
 • Sosiale og helsemessige forhold
 • Flyttinger

Undersøkelsen gir imidlertid ikke grunnlag for å karakterisere soner som gode eller dårlige å bo i. Områder med større forekomst av levekårsproblemer kan samtidig være fargerike og bedre å bo i for mange enn andre områder.

Hovedfunn
Hovedfunnene fra tidligere undersøkelser ligger fast:

 • Levekårsfordelingen i Stavanger er ikke knyttet til bydelsgrenser eller et klart øst/vest-skille.
 • Alle levekårsoner domineres av mennesker uten levekårsproblemer.
 • Stavanger har en lappeteppestruktur med ujevn fordeling av levekår.
 • Av de 15 levekårssonene med størst utfordringer ligger fem i Storhaug bydel, tre i Hillevåg bydel, tre i Eiganes og Våland bydel og en hver i Hundvåg, Tasta, Hinna og Madla bydeler.

Levekårsløft
Et spennende resultat fra undersøkelsen er at prosjektet Levekårsløft Storhaug ser ut til å ha hatt effekt. Levekårssonene som inngår i nordøstre del av Storhaug har hatt positiv utvikling, og disse sonene ligger inne i området som dekkes av levekårsløftet. Dette er såpass oppløftende at rådmannen mener dette styrker grunnlaget for et nytt Levekårsløft Hillevåg i framtiden.

Levekårsundersøkelsen behandles i følgende utvalg:

 • Kommunalstyret for levekår. 17.01.2017
 • Kommunalstyret for oppvekst 18.01.2017         
 • Kommunalstyret for byutvikling 19.01.2017
 • Hillevåg bydelsutvalg 23.01.2017
 • Storhaug bydelsutvalg 24.01.2017
 • Hundvåg bydelsutvalg 24.01.2017
 • Hinna bydelsutvalg 31.01.2017
 • Kommunalstyret for miljø og utbygging 31.01.2017
 • Kommunalstyret for kultur og idrett 01.02.2017
 • Eldrerådet 07.02.2017
 • Funksjonshemmedes råd 09.02.2017
 • Madla bydelsutvalg 14.02.2017
 • Stavanger formannskap 23.02.2017
 • Stavanger Bystyre 27.03.2017
 • Stavanger formannskap - AU 21.02.2017
 • Eiganes og Våland bydelsutvalg
 • Tasta bydelsutvalg  
 • Innvandrerrådet

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam