Handlingsplan for kjønnsmangfold

Stavanger skal være en by preget av åpenhet og mangfold. Revidert handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold Eg e den eg e! er den tredje i rekken.

Alle som bor i Stavanger skal åpent og fritt kunne leve sine liv basert på likeverd og gjensidig respekt, uavhengig av kjønn, seksualitet, hvem man forelsker seg i eller velger å leve sammen med og hvordan man velger å uttrykke sin identitet.

Øke respekten
Eg e den eg e!
Handlingsplan 2017–2020 skal bidra til å øke respekten for kjønns- og seksualitetsmangfoldet i Stavanger, skape større trygghet for seksuelle minoriteter og øke kompetansen hos kommunens ansatte om kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Handlingsplanen er den tredje planen i rekken, og skal revideres hvert fjerde år.

Ungdomskonferansen
I handlingsplanen er holdningsskapende og kompetansehevende tiltak i arbeidet med barn og unge, eldre og innvandrere særskilt fremhevet. Ungdomskonferansen for elevrådsrepresentanter på 9. og 10. trinn har i en årrekke vært det viktigste tiltaket, og ungdomskonferansen 2017 vil være den sjuende i rekken. Konferansen arrangeres i forbindelse med Stavanger på skeivå. I forbindelse med konferansen arrangeres det også en faglig parallellsesjon for ansatte.

Temaplaner
Tiltak rettet mot spesielt utsatte lhbt-personers hjelpebehov vil ivaretas i kommunens temaplaner for helse, sosial og omsorg herunder tiltaksplan rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Kart over Stavanger der det står: Fortell oss om stedsnavn

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen