Færre bostedsløse i Stavanger

Antall bostedsløse i Stavanger er mer enn halvert siden 2012. Det er størst nedgang i landet, viser NIBRs rapport.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR kartla bostedsløse høsten 2016. I rapporten framgår at antall bostedsløse i Norge gikk ned 36 prosent fra 6259 i 2012 til 3909 personer i fjor. Det er den største nedgangen siden første kartlegging i 1996.

Størst nedgang i Stavanger
Stavanger har hatt største nedgang av alle storbyer. I 2012 hadde Stavanger 295 personer som hverken eide eller leide bolig. Høsten 2016 var tallet redusert til 111. Det er en nedgang på 62 prosent. Bråstopp i oljeinvesteringer og nedgang i sysselsetting har ført til prisfall og flere utleieboliger. Dermed kan flere vanskeligstilte leie bolig enn da Stavanger var senter for norsk oljeindustri og pressområde.

Flest unge under 25
Den typiske bostedsløse er en yngre mann med et rusproblem. I Stavanger er det blitt flere menn og enslige som har pensjon eller trygd som viktigste inntektskilde blant de bostedsløse. Stavanger har også en høyere andel unge under 25 år (21 prosent) som er bostedsløse enn andre byer. Få bor ute i Norge. De fleste bor tilfeldig og midlertidig.

Offentlige kontorer
De som har svart på undersøkelsen er ansatte i kommunale tjenester, Nav, helseforetak, fengsler, frivillige organisasjoner og andre private som yter hjelp til bostedsløse. Personer som oppholder seg midlertidig i Norge og er bostedsløse er ikke tatt med i tallet for bostedsløse.

Legger fram sak
Levekåradministrasjonen i Stavanger kommune vil legge fram en orienteringssak om rapporten for kommunalstyret for levekår til høsten.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen