Hjemmeside for Nye Stavanger kommune

Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal fra 1. januar 2020 slå seg sammen til en ny kommune. På nye.stavanger.kommune.no finner du informasjon om prosessen og den nye kommunen.

Syklister på bro. Foto: Monica C. Larsen/Region Stavanger

Hjemmesiden nye.stavanger.kommune.no vil være hovedkanalen for informasjon til innbyggere, politikere og ansatte i de tre kommune. Intensjonsavtalen og andre avtaledokumenter som ligger til grunn for sammenslåingsprosessen, er blant innholdet på siden. Nyheter, saksdokumenter og referater vil bli publisert fortløpende.

- Alt på ett sted
Fremover i prosessen vil du også finne informasjon og beskrivelser av hvordan Nye Stavanger kommune vil bli. 

Koordinator Kjartan C. MøllerKjartan C. Møller, koordinator for Nye Stavanger kommune, forteller at arbeidet med den nye kommunen er godt i gang. Han er glad for at informasjonen om prosessen nå er tilgjengelig på ett sted og blir lettere å finne.

- Sammenslåingen av Finnøy, Rennesøy og Stavanger berører innbyggere, ansatte, folkevalgte, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner. Gjennom det nye nettstedet håper vi å legge til rette for at alle som påvirkes er informerte om hva som skjer i etableringsprosessen, at de har tillit til etableringen av den nye kommunen og at de ser hvilke muligheter det er til å ta del i ulike deler av prosessen, sier Møller.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen