Hovedopptaket er ferdig

Årets hovedopptak for barnehage er ferdig. Alle barn med lovfestet rett har fått tilbud om plass i kommunal eller privat barnehage.

- Det er positivt at hovedopptaket ble ferdig så tidlig som 5. mai, en snau måned tidligere enn i 2016. Det gir foreldre forutsigbarhet. Vi kommer også raskt i gang med supplerende opptak, noe som kan gi barnehageplass til enda flere og mulighet for å  bytte til den barnehagen de helst ønsker seg, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Fortløpende opptak resten av året
Supplerende opptak innebærer at Opptakskontoret behandler søknader fra de som har fått tilbud men står på venteliste for sitt første valg, samt søknader fra barn som har søkt etter fristen eller er født etter 30.11.2016. Tildeling av barnehageplasser i supplerende opptak skjer fortløpende gjennom året etter prioritet og søknadsdato etter gjeldende opptakskriterier.

Ikke garantert ønsket plass
I siste runde av hovedopptaket ble en del familier tildelt barnehageplass relativt langt fra bo- eller arbeidssted. Selv om Stavanger samlet sett har nok barnehageplasser, har enkelte bydeler for få barnehageplasser. Det gjelder særlig de mest sentrumsnære barnehagene.
- Av erfaring vet vi at det skjer mange endringer og justeringer i supplerende opptak frem mot nytt barnehageår. Alle er likevel ikke garantert å få bytte til den barnehagen de har på sitt første valg, understreker barnehagesjefen.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen