Meld deg på årets 17. mai-feiring

Mai og vårstemning kan synes et stykke unna, men planleggingen av årets feiring pågår for fullt. Frist for påmelding til folketoget er 22. april.

17. mai - 2016Selv om kalenderen fortsatt viser vinter er 17. mai-komiteen i full gang med forberedelsene til årets feiring. Skoler, korps og fau o.l. som skal søke tilskudd må gjøre det innen 1. april. Samme frist gjelder tekst til programheftet. Fristen for påmelding til folketoget er satt til 22. april.

Utfylt søknadsskjema sendes til bente.gronnum@stavanger.kommune.no innen 22. april 

Retningslinjer for deltakelse i folketoget i Stavanger:

  1. 17. Mai komiteen ønsker ikke risikofylte innslag med fare for liv og helse. Motoriserte kjøretøy tillates derfor ikke.
  2. Dyr som førerhunder og trekkhunder kan være med i folketoget hvis voksne mennesker har ansvaret for dem. Andre dyr som for eksempel hester eller kuer aksepteres ikke. Erfaringer viser at store dyr kan bli skremt og dermed forårsake skade på publikum.
  3. Politiske paroler er ikke tillatt brukt i folketoget.
  4. Innslag og paroler som virker støtende skal ikke brukes og vil bli avvist fra deltakelse i folketoget.
  5. Salgsfremmende reklame er ikke tillatt brukt i folketoget – kun navn på organisasjon/ lag/ forening.
  6. Deltakere i folketoget som er avhengig av å bruke lydforsterkeranlegg må vise tilstrekkelig hensyn til publikum og regulere lydnivået slik at ikke andre musikkinnslag blir overdøvet. All musikk skal vike for avspilling av Fedrelandssangen den 17. mai.
  7. Dette reglement er gjort gjeldende fra 1. januar 2009.

17. mai komiteen 2015 - 2019:               

Egil Olsen, leder
Bjørg Tysdal Moe, nestleder  
Gulale Samiei
Leif Arne M. Nilsen  
B
jarne Kvadsheim
Bente Grønnum  


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen