Nå bygges 38 nye bomstasjoner på Nord-Jæren

De første bomstasjonene som blir bygd er tre stasjoner på Moseidsletta, Røynebergveien og Åsenveien i Sola kommune.

Illustrasjon av hvordan de nye bomstasjonene med en mast kommer til å se ut. Dette eksempelet er fra Roald Amundsensgate i Sandnes. Illustrasjon: Statens vegvesen.

- Vi starter på disse tre bomstasjonene denne uken, sier byggeleder i Statens vegvesen, Solveig Espedal Walskaar. 

Bomstasjonene ser ikke ut som dagens bomstasjoner. De får en mast istedenfor tre, slik mange har i dag.

Kan bli nattarbeid for å bli fort ferdige
Bomstasjonene skal bygges i løpet av det neste året. Statens vegvesen gjør flere tiltak for at det skal skje så raskt og smidig som mulig.

- Vi kan ha behov for å arbeide noen netter for å bli raskere ferdig og for å unngå for mye trafikkproblemer i området på dagtid. Da varsler vi i så fall naboer på forhånd, opplyser Solveig Espedal Walskaar.

Selv om byggingen av nye bomstasjoner starter nå, skal ingen betale bompenger i de nye stasjonene før høsten 2018. Når dette skjer blir dagens bomstasjoner fjernet.

Entreprenøren som skal bygge bomstasjonene er Nordbø Maskin AS. I tillegg til Nordbø Maskin skal firmaet Kapsch levere selve bomstasjonsutstyret, som vil arbeide på bomstasjonen etter at gravearbeidet til Nordbø er ferdig.

Del av Bypakke Nord-Jæren
Til sammen 38 nye bomstasjoner skal bygges i Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg. Bomstasjonene kommer fordi Bypakke Nord-Jæren er vedtatt som ny bompengepakke på Nord-Jæren.

Bomstasjonene blir satt opp som tette ringer rundt viktige reisemål som Stavanger sentrum, Forus, Sandnes sentrum, Risavika og Sola flyplass. I tillegg blir det bomstasjoner på grensen mellom Stavanger og Randaberg. Bomstasjonene kommer der det er, eller blir bygd ut, gode alternativ til bilen.

Du kan lese mer om Bypakke Nord-Jæren og zoome deg inn på kart for nøyaktig plassering av bomstasjonene i hver bomring. Du kan også følge Statens vegvesen på twitter.

Bypakken skal finansiere følgende prosjekter: 

Bussveien

 • Bussveien linje A: Sammenhengende bussfelt fra Risavika - Sunde - Stavanger - Forus - Sandnes - Vatne 
 • Bussveien linje B: Sammenhengende bussfelt fra Kvernevik - Sunde - Stavanger - Forus 
 • Bussveien, linje C: Sandnes - Forus - Stavanger Lufthavn Sola - Sola 
 • Oppgradering av Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes sentrum. I tillegg får Stavanger sentrum ny gateterminal 
 • Fylkesvei 44 Paradis – Stavanger universitetssjukehus (SUS): Gangtunnel 
 • Åtte endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter 

Tungbilfelt/kollektivfelt

 • Riksvei 509 Transportkorridor vest, E39 Solasplitten – Jåsund 

Andre kollektivprosjekt

 • E39 Schancheholen – Solasplitten: Kollektivfelt 
 • Hillevåg – Stavanger universitetssjukehus (SUS) – Tjensvoll - Universitetet i Stavanger (UiS) – Diagonalen – Gauselvågen: Kollektivfelt/annen kollektivprioritering 
 • Fylkesvei 330 Hoveveien: Kollektivfelt 
 • Fylkesvei 435 Buøy – Austbø: Kollektivfelt 
 • 1 milliard kroner til andre kollektivprosjekt 
 • Drift av kollektivtrafikk, tre milliarder kroner totalt  

Sykkel

 • Sykkelstamvegen: Stavanger – Forus – Sandnes 
 • 1 milliard kroner til andre sykkelprosjekter 

Tiltak for gående, miljø og trafikksikkerhet

 • 1 milliard kroner til miljø, trafikksikkerhet, turveier og andre tiltak for gående 

Veiprosjekt

 • E39 Smiene – Harestad 
 • E39 Ålgård – Hove 
 • Fylkesvei 505 Skjæveland – Foss Eikeland (mulig oppstart i Jærenpakke 1) 
 • Fylkesvei 505 Foss Eikeland – E39 Bråstein
 • E39/riksvei 44 Krysstiltak/vegutvidelse Stangeland 
 • Fylkesvei 409 Transportkorridor vest, Kvernevik – E39 i Randaberg

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen