Neddimensjonering av barnehageplasser

Saken om neddimensjonering av barnehageplasser i Stavanger kommune skal opp til endelig behandling i kommunalstyret for oppvekst (KO) 18. januar.

I siste møte ba KO om å få forelagt et notat der administrasjonen vurderer avviking av avdelinger framfor avvikling av hele barnehager eller bygg. En gjennomgående anbefaling i notatet fra barnehagesjefen er fortsatt at tilpasning av behov og kapasitet bør skje i form av avvikling av hele barnehager eller bygg.

Stor overkapasitet
Oppdaterte befolkningsfremskrivingstall viser at det er stor overkapasitet av barnehageplasser i byen totalt, og særlig i Hinna bydel. Hvis antall barnehageplasser reduseres gjennom å få færre barnehager/bygg, skapes økt stabilitet og forutsigbarhet i den enkelte barnehage og behovet for å justere barnegruppen i den enkelte barnehage opp og ned etter søkertallet reduseres. Barnehageområdet vil også drives mer effektivt, noe som frigjør ressurser som i stedet kan brukes til satsing på økt kvalitet i Stavangerbarnehagen.    

Opprettholder forslag om avvikling av 4 bygg
I administrasjonens konkrete forslag til dimensjoneringsgrep i den enkelte bydel opprettholdes anbefalingen om å avvikle bygg Malthaug i Aubeberget barnehage, Maurtua barnehage, Soria Moria barnehage og Djupamyrå barnehage. Som alternativ til å avvikle Maurtua barnehage i 2017 foreslås en trinnvis avvikling over 2 år eller gradvis avvikling av Bekketunet og Maurtua barnehage fra 2017.  Videre foreslår barnehagesjefen trinnvis avvikling over to år av Kvitodden barnehage på Hundvåg og bygg Veden i Triade barnehage på Tasta. Avhengig av hvilke alternativer som velges reduseres antall barnehageplasser med totalt omlag 200-240 plasser.

Sak til KO 18. januar


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Kart over Stavanger der det står: Fortell oss om stedsnavn

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen