Nye Stavanger får 4 mill
til veier og digitalisering

Staten gir nye Stavanger kommune 4 millioner kroner i støtte til infrastruktur i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Åmøy fra luftenNye Stavanger søkte om midler til

  • regulering, detaljprosjektering, arkeologiske undersøkelser og eventuelt grunninnløsning til gang- og sykkelvei mellom Sokn og Austre Åmøy 
  • bredbånd på oppvekstsentre og barnehage i Finnøy kommune 
  • digitalisering av byggesaksarkivene i Rennesøy og Finnøy
  • trådløs dekning i kommunale bygg i Rennesøy og Finnøy

Nye Stavanger kan selv prioritere hvordan midlene skal foredeles mellom disse tiltakene.

Pengene kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som bevilget totalt 150 millioner kroner til slike tiltak i år. Hver kommunesammenslåing kunne maksimalt bli tildelt 5 millioner kroner fra denne potten.

Målet med støtteordningen er å bidra til å forsterke effekten av kommunesammenslåingen.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen