Rådmannens forslag til ny sentrumsplan

I september starter den ekstra høringen av sentrumsplanen. Da blir det mulig for alle å gi innspill til endringer kommunen har foreslått. Allerede nå kan du lese hva rådmannen anbefaler for politikerne.

Les saksframlegget og planbeskrivelsen, og se de viktigste endringene kort oppsummert av prosjektlederen:

- Vi vil fortsatt ha en plan som legger opp til at flere kan bo, arbeide i og besøke sentrum.  Men nå gjør vi en del justeringer på bakgrunn av alle innspillene vi har fått, sier prosjektleder, Tor Brynjar Welander. Les mer om sentrumsplanen på våre nettsider.

Kommunalstyret for byutvikling og kommunalutvalget behandler saken 17. og 22. august.

De største endringene i planen
De største endringene i forslaget handler om hvordan ny bebyggelse skal se ut i de viktige områdene Stavanger stasjon og Havnefronten.

- Vi har foreslått å flytte den nye cruisekaien fra Holmen til Bjergsted og at bebyggelsen langs havnefronten må ligne mer på dagens bygninger. På Stavanger stasjon er høyhusene mot Storhaugsiden tatt ut og området er åpnet mer opp, sier Welander.

Det er også endret hvor mye bebyggelse som skal bevares, hvor det kan plasseres høyhus og hvordan trafikken rundt Stavanger stasjon skal være. På grunn av Bussveien må blant annet Olav Vs gate stenges for gjennomkjøring.

Åpent høringskontor i Søregata 30
Fra 18. - 29. september har kommunen åpent høringskontor i lokalene til Stavanger sentrum AS, slik som i forrige høring. Alle er velkomne inn til å se forslaget og snakke med planleggerne.

- Vi lanserer og tester ut en ny og digital overraskelse som skal gjøre det enklere å forstå planens forslag. Med denne vil det bli enklere å gi innspill via digitale løsninger. Følg gjerne med på vår facebookside og gi oss innspill og kommentarer også der, sier Tor Brynjar Welander.

Les flere dokumenter fra planforslaget:

Plankart

Bestemmelser

Svar på tidligere vedtak og oversendelsesforslag

Referater fra møter med innsigelsesmyndigheter

Referater fra dialogmøter om havnefronten

Rapport om medvirkning for barn og unge

Brev fra Statens vegvesen om stenging av Olav Vs gate

Nedlastbare bilder:

Holmen sett fra sjøen med blandet bebyggelse  (55 MB)

Holmen sett fra sjøen med offentlig program (56 MB)

Stasjonen sett fra domkirken  (12 MB)

Stavanger Stasjon sett fra Domkirken. Illustrasjon: Marthe Schjelderup og Håvard Bergsagel, Byplanavdelingen.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen