To nye direktører ansatt i kommunen

Trude Marit Risnes blir direktør for innbyggerdialog, næring og kultur. Gunn Claire Westad blir direktør for området strategi og virksomhetsutvikling.

Trude Marit RisnesRisnes kommer fra stillingen som konsernsjef i Kronengruppen og har solid toppledererfaring fra både kulturliv og næringsliv. Risnes har også hatt lederstillinger i Nordea.

Gunn Claire Westad har til nå vært fagsjef for HR- utvikling i Stavanger kommune.

-Det er med stor glede jeg kan presentere to nye direktører i Stavanger kommune. Vi hadde mange og dyktige søkere til de to stillingene. Derfor er det svært gledelig at de vi mente var de best kvalifiserte til de to stillingene, valgte å takke ja. Jeg er trygg på at disse to vil bringe mye nytt og spennende inn i ledelsen av Stavanger kommune, sier rådmann Per Kristian Vareide.

Nye direktørområderGunn Claire Westad
Begge direktørstillingene er nyopprettet.
Direktøren for strategi og virksomhetsutvikling vil ha et samlet ansvar for kommunens strategi- og kontrollerfunksjoner innen økonomi, HR, kvalitet og internkontroll. Disse fagfunksjonene samles nå for å bedre det tverrfaglige samarbeidet, og vil gi en mer helhetlig virksomhetsstyring i kommunen.

Under direktørområdet innbyggerdialog, næring og kultur samles nå alle funksjoner og oppgaver som i særlig grad samarbeider eksternt. Direktøren vil få som oppgave å legge til rette for tett samspill og dialog med innbyggere, organisasjoner og næringsliv, men også med andre fagområder i kommunen. Kommunens arbeid med Smartby vil bli lagt til dette direktørområdet, sammen med innbyggerdialog og servicetorg, kultur, næring, internasjonalt arbeid og Kunnskapsbyen.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen