Utbrudd av kikhoste

Det er for tiden flere tilfeller av kikhoste i noen barnehager og skoler i Stavanger

Illustrasjonsbilde: Shutterstock.com

Kikhoste er en svært smittsom luftveisinfeksjon. Sykdommen arter seg som en langvarig og kraftig hoste, ofte med karakteristiske kikeanfall etterfulgt av brekninger.

Vaksinering mot kikhoste
Alle barn blir vaksinert mot kikhoste gjennom barnevaksinasjonsprogrammet med siste vaksine i femtenårsalderen.

Voksne bør friske opp vaksineringen hver tiende år.

Du kan sjekke din og barnas vaksinasjonsstatus via helsenorge.no

Hvis du mangler noen vaksiner kan du bli vaksinert hos

-        Helsestasjonen/ skolehelsetjeneste (barn fram til 16 år)

-        Fastlegen (barn og voksne over 16 år)

-        Smittevernkontor og Vaksinasjonskontor i Stavanger (tel 51 91 33 39 eller 51 91 33 33)

-        Voksne over 18 må betale for vaksinen

Hvis du har vært i nærkontakt med en person med kikhoste
Ved nærkontakt med en person med kikhoste bør en friske opp vaksinen når det har gått mer enn fem år etter siste gang.

Spesielt sårbare personer er

-        Barn under 2 år som ikke har fått alle 3 vaksinedoser

-        Uvaksinerte personer (uansett alder) med alvorlig astma, medfødt hjertefeil eller nedsatt immunforsvar.

Disse bør ta kontakt med fastlegen snarest, for å få forebyggende behandling og/ eller ny vaksinedose.

Hvis et familiemedlem/person i samme husstand får kikhoste, bør fastlegen vurdere behov for forebyggende behandling og/eller vaksine av husstandsmedlemmer.

Hvis du blir syk
Hvis du har vært i kontakt med en person med kikhoste og får symptomer med feber, rennende nese og hoste, bør du oppsøke fastlegen for å ta prøver og vurdere om du skal få behandling med antibiotika.

Barn må holdes hjemme fra barnehage og skole i fem dager etter igangsatt behandling eller etter avtale med legen.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen