Influensavaksinen har kommet

Årets influensavaksine har kommet, og nå kan alle kontakte fastlegen sin om tilbudet.

Tegning av person og influensabakterier. Illustrasjon: Nikolae/Shutterstock.com

Det viktigste forebyggende tiltaket for å unngå influensa er vaksinasjon. Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i løpet av september-november. 

Risikogrupper
Folkehelseinstituttet anbefaler følgende risikogrupper å vaksinere seg:

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide, særlig 2. og 3. trimester (etter 12. svangerskapsuke)
 • Voksne og barn med 
  - kroniske luftveissykdommer (særlig de med nedsatt lungekapasitet)
  - kroniske hjerte/karsykdommer (særlig de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon)
  - nedsatt forsvar mot infeksjoner
  - diabetes mellitus (type 1 og type 2)
  - kronisk nyresvikt
  - kronisk leversvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  - alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

Helsepersonell med pasientkontakt anbefales også å vaksinere seg mot sesonginfluensa fordi de i stor grad er utsatt for smitte og kan om de blir smittet utgjøre en betydelig smittekilde for andre.

Kontakt fastlege
I år som i fjor er det vaksinene Fluarix «GSK» og Vaxigrip «SPMSD» som distribueres til risikogruppene. Pasientene betaler 220 kroner for vaksineringen hos fastlegen. Prisen inkluderer vaksine, å få satt vaksinen og informasjon. Bestill time hos fastlegen.

Personer med sykehjemsplass tilbys influensavaksinen av sykepleier/tilsynslege på sykehjemmet der de bor. Virksomheten faktureres for vaksinen.

Utenfor risikogruppene
Andre (utenfor risikogruppene) som ønsker å vaksinere seg mot sesonginfluensa kjøper vaksinen selv på apoteket og får den satt hos fastlegen. 

De som ikke har fastlege kan kontakte Internasjonalt vaksinasjonskontor, tlf: 51 91 33 33, eller Smittevernkontoret tlf: 51 91 33 39. Begge har adresse Torgveien 15C (3. etasje), 4016 Stavanger (Hillevåg).


Sentralbord 51 50 70 90

Les mer om influensvaksine hos Folkehelseintstituttet

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen