Varsel om svært høy vannstand torsdag

Værvarslingen varsler mulighet for ekstremt høy vannstand med flo torsdag formiddag. Folk bør rydde kaier og brygger for løse gjenstander og sikre gods ved sjøkanten.

Det er noe usikkerhet knyttet til akkurat hvor høyt vannet vil gå i Stavanger, blant annet fordi vindstyrke, vindretning og bølger påvirker vannstanden. 

Fylkesmannens vurdering er at vannstanden kan bli så høy torsdag formiddag at den kan gjøre skade på bygg og infrastruktur. I Stavanger sentrum er Vågen spesielt utsatt, og det er ikke usannsynlig at sjøen går godt over kaikanten. Toppen er ventet å være rundt klokken 10.

- Kommunen er klar med mannskap for å begrense skader, men om sjøen først fosser over kaikanten, er det ikke mye vi kan gjøre. Det viktigste er nåer  forberedelser folk kan gjøre i forkant, sier Trygve Petter Nilsen i Park og veiavdelingen.

Han oppfordrer folk å rydde vekk løse gjenstander fra brygger og kaier og sikre annet gods, for eksempel i sjøhus og andre utsatte bygninger.

Varsel fra Fylkesmannen onsdag 11. januar, kl 11.48:
Ved målestasjonen i Stavanger er det varslet en vannstand på ca 174 cm over sjøkart 0  ca.kl. 1000. Dette er 8 cm under høyeste registrerte vannstand som ble observert 8. desember 1994. og 7 cm over situasjonen i januar 2007 da vannstanden ble målt til 167. Erfaringsmessig er dette en vannstand som kan påføre bygg og infrastruktur. 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Kart over Stavanger der det står: Fortell oss om stedsnavn

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen