Barnehageopptak 2017

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars 2017.

Det er mulig å søke barnehageplass hele året, men for å være med på hovedopptaket må du søke innen fristen 1. mars. Søk så tidlig som mulig for å opparbeide ansiennitet på søkerlisten. Når alle barn med barnehagerett har fått tilbud om barnehageplass i hovedopptaket, foretas løpende (supplerende) opptak på ledige plasser resten av året.

Samordnet opptak
I hovedopptaket tildeler kommunale barnehager plass til barn med lovfestet rett til plass. Dette gjelder:

  • Barn som det er søkt for innen fristen 1. mars.
  • Barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass.
  • Barn som ved oppstart i barnehage er bosatt i Stavanger kommune.

Søkere ved hovedopptaket blir som hovedregel tilbudt plass fra nytt barnehageår 15. august. Kommunale og ikke-kommunale barnehager er med i samordnet barnehageopptak. Du søker via Stavanger kommunes internettsider. Barnehageplass tildeles etter fastsatte opptakskriterier. Kriterier samordnet opptak.

Stengt for endringer i mars og april
Ikke-kommunale barnehager følger egne opptakskriterier som står beskrevet i deres vedtekter. Se den enkelte barnehages hjemmesider. På grunn av tildeling av plass i hovedopptaket vil kommunens opptakssystem på nett være stengt for endring i barnehagesøknaden i tidsrommet 1. mars-1. mai.

Velkommen som søker i Stavangerbarnehagen!


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen