Søk nærmiljøtilskudd for Storhaug

Ordningen med nærmiljøtilskudd videreføres i 2017. Første søknadsfrist er 1. februar.

Som et resultat av levekårsløftet på Storhaug er det gitt nærmiljøtilskudd til 35 små og store tiltak i perioden 2015-2016. Erfaringene så langt er at tilskuddsordningen har ført til en oppblomstring av sosiale aktiviteter og økt dugnadsinnsats. Ordningen videreføres derfor i 2017. 

Hvem kan søke?
Nærmiljøtilskudd gis til beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner og næringslivsaktører. Det kan søkes om midler til arrangementer og aktiviteter som legger til rette for gode møteplasser, økt aktivitet og lokalt engasjement. Se kriteriene for tilskuddsordningen for mer informasjon om hva det kan gis tilskudd til, hvem som kan søke, når og hvordan det kan søkes. Søknadsfrister i 2017 er 1. februar, 1. april, 1. juni, 15. august, 1. oktober og 1. desember. Bruk søknadsskjemaet.

Spørsmål om nærmiljøtilskudd kan rettes til:
Hanne Navdal Vatnaland – Hanne.Navdal.Vatnaland@stavanger.kommune.no eller tlf. 915 32 045
Sigrid Bækholt – sbakholt@stavanger.kommune.no eller tlf. 907 13 992 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam