Innsyn og åpne data

Offentlig journal, åpne data, innsyn i bygge-plan-og delingssaker, møtekalender for politiske utvalg

Offentlig journal 
Journalen gir oversikt over inn- og utgående dokumenter.
Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene.

Offentleglova slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Enhver kan derfor kreve innsyn i disse.

 


 

Åpne data Stavangerregionen

Åpne data handler om å gi næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Hvorfor er åpne data viktig?

Det er tre hovedgrunner til at tilgang på åpne offentlige data er viktig for samfunnsutviklingen:

Effektivisering og innovasjon:
Når data blir delt mellom virksomheter får vi bedre samhandling, mer rasjonell tjenesteutvikling og bedre offentlige tjenester.

Næringsutvikling:
Næringslivet får mulighet til å utvikle nye tjenester, produkter og forretningsmodeller basert på tilgang til offentlig informasjon.

Et åpent og demokratisk samfunn:
Tilgang til grunnlag for beslutninger og prioriteringer i offentlig sektor gir bedre mulighet til å etterprøve forvaltningen.Plan- bygge -og delingssaker

Innsynsløsningen inneholder offentlig dokumentasjon i bygge-, plan- og delingssaker.

Gyldige søkekriterier er saksnummer ( ”vår referanse” på utgående dokumenter), gnr/bnr ( f.eks. 8/42), plannummer og adressen til eiendommen.

Vi anbefaler at du søker etter din sak slik:

  • Søk ved hjelp av kommunens saksnummer
  • Søk ved hjelp gårdsnummer/bruksnummer (viktig at du skriver det slik: 52/639

WebInnsyn
Avansert kartløsning  for  kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Her finner du data fra flere kommuner. 

EbyggWeb
Følg saksbehandlingen for din sak.


Møtekalender og saksdokumenter for politiske utvalg 
Møter og saksdokumenter fra 2016 finnes i ny og søkbar løsning.

Møtekalender og saksdokumenter fram til desember 2015 finner du her

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen