Stavangerbarnehagen

 

Stavanger kommune drifter ulike typer barnehager. Vi har stor variasjon og mangfold både i størrelse, organisering og profil.

Stavangerbarnehagen er opptatt av kvalitet i alle ledd. Det betyr at vi forventer at du som vil jobbe hos oss har kunnskap, kompetanse og vilje til å lære slik at du aktivt bidrar i den første viktige tiden av barns liv og første del av barnas utdannelse.

Våre ansatte skal alle ha en basiskompetanse innen fire valgte områder: relasjonskompetanse, interkulturell kompetanse, språkkompetanse og tidlig innsats kompetanse. Denne felles kvalitetsplattformen skal være med å sikre et likeverdig tilbud til alle barn i Stavanger. Vi jobber sammen for barnets beste, og at alle barn skal få omsorg, skal kunne knytte nære og trygge relasjoner og gis mulighet for læring og utvikling.

Kvalitets- og kompetanseutvikling

Vi ønsker å videreutvikle et sterkt fagmiljø i alle våre barnehager, og ser derfor etter deg som er barnehagelærer eller barne- og ungdomsarbeider. Som ansatt i Stavangerbarnehagen vil du bli en del av kvalitetsplattformen og gis opplæring innen basiskompetanseområdene. Stavangerbarnehagens kompetanseplan gir rom for opplæring og faglig utvikling på flere områder, og kommunen samarbeider også med universitetet om flere forskningsprosjekter.

Er du under utdanning?

Kanskje er du nyutdannet barnehagelærer? Da tilbyr Stavangerbarnehagen deg veiledning gjennom de tre første årene du er ansatt hos oss. Dette vil bidra til å gjøre deg tryggere som pedagogisk leder. Under veiledningen er det du som velger hvilke tema som skal tas opp. Det er dine refleksjoner og arbeid rundt oppgavene som er prioritert i veiledningstimene.

Du kan søke læreplass i Stavanger kommune for å bli barne- og ungdomsarbeider. Ansatte som tar barnehagelærerutdanning kan søke om Stavanger kommunes bachelorgradsstipend. 

Hvordan søker du jobb i Stavangerbarnehagen?

Under fanen ledige stillinger legger vi ut alle stillinger vi har ledig.  Ligger det ingen ledige stillinger som pedagogisk leder? Da kan du ta dirkete kontakt med barnehagen du ønsker å søke jobb hos, se i barnehageoversikten for kontaktinformasjon.

I Stavanger kommune:

  • har du normalt en prøvetid på 6 måneder
  • må du levere en politiattest ved ansettelse i en stilling som yter tjenester til barn eller til personer med utviklingshemming 
  • vurderes konfidensiell behandling av søkere i hvert enkelt tilfelle

Yrkesgruppene i barnehage:
barnehagelærer
barne- og ungdomsarbeider
assistenter barnehagen

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen