Stavangerskolen

Kvalitet i opplæringen skal være kjennetegnet på Stavangerskolen. Elevenes læring og danning er hovedoppdraget for skolen. Kvalitetsplanen for skolene, «God, bedre, best», reflekterer områdene som skal prioriteres i opplæringen. Lærerne i Stavanger kommune benytter ulike kartlegginger samt de nasjonale prøvene i opplæringsarbeidet for å tilrettelegge for læring og motivere til innsats. Forskningsresultater knyttet til undervisning og opplæring blir aktiv tatt i bruk av Stavangerskolen for å styrke den positive utviklingen av livslang læring.

Stavangerskolen tilbyr sine nyutdannete lærere veiledning. Denne veiledningen blir gjort ute i skolene av lærere som har veiledningskompetanse. Stavanger kommune har egen rektorskole som tilbys lærere og avdelingsledere etter søknad og anbefaling av rektor. Stavanger kommune har også deltakere på den nasjonale rektorskolen som er iverksatt av departementet. Samme søknadsprosedyrer gjelder for den kommunale og den nasjonale rektorskolen.

Stavangerskolen satser på sine lærere og derfor er kompetanseheving i form av både etter- og videreutdanning viktig. Det er i tillegg mulig å søke reisestipend for lærere som ønsker å studere hvordan andre skoler i Norge eller verden jobber.

Skolene
Stavangerskolen har ca 15000 elever og 1680 lærere fordelt på 41 skoler. Grunnskoler i Stavanger kommune er organisert på to forskjellige måter; enten som rene barneskoler eller ungdomsskoler, eller som kombinerte skoler med både barne- og ungdomsskole. 

lærer med mange elveer i bakgrunn som leker. Foto: Stavanger kommune

I Stavanger kommune:

  • har du normalt en prøvetid på 6 måneder
  • må du levere en politiattest ved ansettelse i en stilling som yter tjenester til barn eller til personer med utviklingshemming
  • vurderes konfidensiell behandling av søkere i hvert enkelt tilfelle

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam