Teknisk

Stavanger kommune har ansvar for byutviklingen og infrastrukturen i byen. Det innebærer planlegging, bygging og vedlikehold av blant annet barnehager, skoler, sykehjem, turområder, veier og vann- og avløpsledninger. Stavanger kommunes tekniske område er delt opp i to hovedavdelinger; Kultur og byutvikling og Bymiljø og utbygging, som igjen har flere underavdelinger. Avdelingene har sine fagområder og arbeidsoppgaver. En fellesnevner er at planer og utbygginger  som gjøres, har påvirkninger på bybildet, om de er små eller store.

Som ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, landskapsarkitekt, planlegger eller prosjektleder i Stavanger kommune, er du en del av en større helhet som jobber med å gjøre Stavanger til en god by å bo i. Den enkelte ansatte får en unik mulighet til å skaffe seg både bredde- og spisskompetanse innenfor kommunens fagområder.

Ansatte får gode muligheter til å delta på kurs og seminarer som er relevante for arbeidet. Det blir også gitt mulighet for etterutdanning blant annet gjennom kommunens stipendordning.

KB – Kultur og byutvikling har ansvar for både overordnet planlegging og detaljplanlegging. Disse planene blir vedtatt av bystyret. I tillegg har avdelingen ansvar for byggesaksbehandling, delesaker, oppmåling og kartgrunnlag.  KB består av avdelingene kultur, kommuneplan, byplan, transportplan, geodata og byggesak.

BMU – Bymiljø og utbygging er fagområdet som gjennomfører planene KB har laget. Her finner du avdelingene utbygging, Stavanger eiendom, eiendom juridisk, park og vei, idrett, vann/avløp, renovasjon og plan/anlegg.

Stavangerhus med bossbøtter

I Stavanger kommune:

  • har du normalt en prøvetid på 6 måneder

  • må du levere en politiattest ved ansettelse i en stilling som yter tjenester til barn eller til personer med utviklingshemming
     
  • vurderes konfidensiell behandling av søkere i hvert enkelt tilfelle

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam