Barne- og ungdomsarbeider

Vil du bli barne- og ungdomsarbeider?

Barne- og ungdomsarbeidere har ulike spennende arbeidsoppgaver. De arbeider ved hjelp av ulike pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år.
Sentrale arbeidsområder er:
•    å bruke observasjon og motivasjon som redskaper i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet
•    å være bevisst sin rolle som arbeidstaker, medarbeider, fagperson og medmenneske
•    å planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere pedagogiske aktiviteter for barn og unge, ut fra alderstypiske trekk og funksjonsnivå
•    å legge til rette for lek ut fra den betydning lek har for barns læring, utvikling og sosialisering
•    å anvende forming, musikk, litteratur, drama, fysisk aktivitet og friluftsliv i det daglige arbeidet
•    å kommunisere med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, ulike livssyn og ulik sosial status
•    å samarbeide med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
•    å bidra til brukermedvirkning, forebyggende helsearbeid og sunt kosthold
•    å synliggjøre konsekvensene av valg, løse konflikter og være rollemodell
•    å arbeide etter prinsipper for helse, miljø, og sikkerhet og ta ansvar for egen helse
•    å veilede elever, lærlinger og andre i praksissituasjoner

Du kan jobbe i: barnehage, barnepark, skoler, skolefritidsordninger og fritidsklubber.

Sjekklisten for personlige egenskaper:
•    Du kan omsette teoretisk kunnskap til praksis
•    Du har lett for å komme i kontakt med andre mennesker
•    Du kan samarbeide med god med andre
•    Du kan observere og er ansvarsbevisst

Opplæringskontoret i Stavanger kommunes hjemmesider

Visste du at alle som tar fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i Stavanger kommune kan få tilbud om 100%  stilling?
Kompetanse kravene for å bli lærling som Barne- og ungdomsarbeider:
VG1 Helse- og oppvekstfag
VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Opplæringskontoret i Stavanger kommunes hjemmesider

Visste du at alle som tar fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i Stavanger kommune kan få tilbud om 100%  stilling?

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen