IKT-servicemedarbeider

Bli lærling i IKT-servicefaget  i Stavanger kommune.

Arbeidet til IKT-servicemedarbeideren
Drift og brukerstøtte er IKT-servicemedarbeider sentrale arbeidsoppgaver. Den IKT-servicemedarbeider har kunnskaper og ferdigheter innen følgende områder:

• virksomhetens IKT-infrastruktur og IKT-prosesser
• måling og dokumentasjon av tjenestekvalitet
• økonomisk vurdering av innkjøp, drift og vedlikehold av IKT-systemer
• installasjon, drift og vedlikehold av nettverk
• installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
• service og brukerstøtte
• tilrettelegging av digitalt arbeidsmiljø
• tilrettelegge IKT til bruk i læring på arbeidsplassen/i virksomheten
• forskrifter, lover, standarder og avtaler
• informasjonssikkerhet
• etikk og personvern
• kommunikasjon direkte mellom mennesker og ved bruk av teknologi
• synliggjøre forretningsmessige muligheter ved bruk av IKT
• rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer
• evne til å tenke nytt og være kreativ
• teknisk engelsk

Arbeidsstedene til IKT-servicemedarbeider:
IT- avdelingen i kommunen og i ulike private virksomheter

Sjekklisten for personlige egenskaper:

  • Du må like ny teknologi
  • Du må være nøyaktig og systematisk
  • Du må like å løse problemer og fine informasjon
  • Du må ha evne til å tenke nytt og kreativt
  • Du bør være flink og kommuniser med andre
  • Du bør like den stadige utviklingen og omstillingen faget har

Opplæringskontoret i Stavanger kommunes hjemmesider

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam