Institusjonskokk

Bli lærling i institusjonskokkfaget i Stavanger kommune.

Arbeidet til institusjonskokken
Institusjonskokker jobber som kokk på store kjøkken på institusjoner, der det lages effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat. Institusjonskokken tar seg av det daglige arbeidet på storkjøkkenet og sørger for at maten står til forventinger om utseende, smak, lukt og konsistens, samt at maten er innenfor de økonomiske rammene som er satt.

For å kunne gjennomføre disse arbeidsoppgavene må institusjonskokken ha forståelse av og kunnskaper om:

 • råvarene som brukes i matlagingen, deres bruksmessige og ernæringsmessige egenskaper
 •  hvilke krav som stilles til råvarenes kvalitet og hvordan de skal lagres
 • tradisjonelle og nye tilberednings- og konserveringsmetoder
 • planlegging av arbeidsdagen ut fra oppsatt produksjon og nødvendig for- og etterarbeid
 • hvilke krav som stilles til ulike kostformer: normalkost og spesialkost (dietter)
 • mengde-, pris- og næringsberegning av oppskrifter
 • heldøgns menyplanlegging for lengre perioder med hensyn til variasjon, råvaretilgang, brukernes lokale, nasjonale og internasjonale mattradisjoner og religioner
 • de bedriftsøkonomiske sidene ved produksjonen
 • bruk og enkelt vedlikehold av maskiner og annet utstyr
 • mikrobiologi og lovverkets krav til hygiene ved produksjon og oppbevaring av mat
 •  lovverkets krav til helse-, miljø- og sikkerhetstiltak
 • informasjonsteknologi og andre tekniske hjelpemidler

Arbeidsstedene til en institusjonskokk: sykehjem og større  kantiner

Sjekklisten for personlige egenskaper:

 • Du må like å lage mat
 • Du må være god til å organisere og planlegge
 • Du må være effektiv
 • Du bør være i god fysisk form
 • Du bør ha gode samarbeidsevner

Opplæringskontoret i Stavanger kommunes hjemmesider

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam