Kontor- og administrasjonsmedarbeider

Bli lærling i kontor- og administrasjonfag i Stavanger kommune.

Arbeidet til kontor- og administrasjonsmedarbeideren
Kontorfagmedarbeider tar seg av praktisk administrative arbeidsoppgaver, også kalt merkantile oppgaver. Kontor- og administrasjonsmedarbeider har arbeidsoppgaver innenfor saksbehandling og støttefunksjoner for ledere og rådgivere. Kontor- og administrasjonsmedarbeideren har kunnskaper og ferdigheter innen følgende områder:

 • bedriftens organisering, mål og strategi
 • helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • kommunikasjon
 • service, kundebehandling og veiledning
 • skriftlig og muntlig informasjonsformidling
 • innkjøp-, budsjett-, regnskaps- og lønnsrelatert arbeid
 • kontorstøttesystemer
 • bransje- og virksomhetsspesifikke systemer for administrasjon og saksbehandling
 • bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler
 • kunnskapsorganisering og –flyt i dokument- og informasjonsbehandling
 • regelverk

Arbeidsstedene til kontormedarbeideren: skolekontor, helse- og sosialkontor, servicetorg o.l.

Sjekkliste for personlige egenskaper:

 • Du må være flink til å planlegge
 • Du må være systematisk og effektiv
 • Du bør være god på logisk tenking
 • Du bør ha gode språkferdigheter skriftlig og muntlig
 • Du bør være serviceinnstilt

Opplæringskontoret i Stavanger kommunes hjemmesider

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen