Bymiljø og utbygging

Bymiljø og utbygging (BMU) har ansvar for alle tekniske tjenester som vann,- avløp og renovasjon, alle kommunale gater og uterom, parker, idretts- og naturområder og forvaltning og utvikling av alle kommunale bygg- og eiendommer.

Leidulf Skjørestad

BMU har også ansvar for å utforme og gjennomføre Stavanger kommunes utbyggingspolitikk, og for å gjennomføre investeringsprosjektene til kommunen. I tillegg ligger ansvaret for kommunens miljøengasjement under BMU.

Bymiljø og utbygging ledes av direktør Leidulf Skjørestad, med Leiv Molven som fast stedfortreder.

Organisasjonskart 

Besøksadresse: Olav Kyrres gate 23
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen