Fellestjenester

Fellestjenester er direkte underlagt direktøren for BMU. Vi er en merkantil støttefunksjon for både direktøren og virksomhetene i BMU

Leder for Fellestjenester i Bymiljø og utbygging (BMU) er Anne Sandvik.

Seksjonen har ansvar for disse oppgavene for BMU:

  • Følge opp investeringsprosjekter.
  • Utvikle rapporteringssystemer og -rutiner.
  • Fokus på økonomistyring.
  • Koordinere arbeidet med Handlings- og økonomiplanen og rapportering pr. 1. og 2. tertial. 
  • Kontrollerfunksjon.
  • Følge opp internkontroll og kvalitet.
  • Følge opp byggherreforskriften.
  • Korrupsjonsforebyggende arbeid.
  • Ha en aktiv rolle i utvikling av BASIS-indikatorene.
  • Være pådriver for utvikling og innkjøp av felles fagsystemer.

Besøksadresse: Olav Kyrres gate 23
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90 
E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen