Idrettsavdelingen

Idrettsavdelingen forvalter alle utendørs- og innendørs idrettsanlegg i Stavanger kommune.

Avdelingsleder er Arne Tennfjord.

Avdelingen administrerer treningstider og arrangement i idrettsanlegg, i tillegg til trening og aktivitet i skolelokaler. Avdelingen analyserer også behov for nye idrettsanlegg, og jobber tett opp mot Stavanger kommunes politikere.

Fellesmail til avdelingen er idrett@stavanger.kommune.no 

Ansatte i idrettsavdelingen:

Arne Tennfjord - Idrettssjef
Overordnet ansvar.
Tlf 51 50 76 71

Oddbjørn Fiskå - Stedfortredende idrettssjef
Idrettshaller, Texas utveksling, bookingsystem, årsprogram idrett, Ledaal, politiske saker.
Tlf 51 50 75 50

Maren Skadsem - Rådgiver idrett
Utendørsanlegg, deltakelse i nettverk, VOF, ISY park, politiske saker.
Tlf 51 50 76 74

Christine Svoren - Rådgiver idrett
Turnhallen, isflater, garderober/klubbhus, politiske saker
Tlf 51 91 26 19

Monika Eie - Rådgiver idrett
Svømmeanlegg, skolelokaler, HMS, WEB, politiske saker.
Tlf 51 50 89 93

Aras Gaure - Rådgiver idrett
Økonomistyring, fakturering, tilskuddsordninger, spillemidler, salg- og reklamerettigheter, politiske saker.
Tlf 51 50 76 27


Besøksadresse: Olav Kyrres gate 19
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen