Juridisk

Den juridiske staben gir råd og hjelp til hele kommunens administrasjon, og bistår både i små og større prosjekter når det er behov for det.

Leder for Juridisk er Anita Wirak.

De fleste av oppgavene dreier seg om fast eiendom. Når friområder eller utbyggingsområder skal løses inn er det juridisk stab som forhandler fram en avtale på vegne av kommunen, eller som forbereder en eventuell ekspropriasjon.

Juridisk stab ivaretar kommunens rolle som avtalepart i utbyggingsavtaler.

Staben kjøper større eller mindre bebygde eiendommer når kommunen har behov for det, og har ansvar for salg av eiendommene.

Når kommunale virksomheter trenger tak over hodet, hjelper vi til med å finne egnede lokaler og inngå avtale.

I tett samarbeid med den enkelte fagavdeling ivaretar vi kommunens interesser som grunneier både i forhold til naboer, avtaleparter og andre. Når eiendommen er bebygd, skjer dette i samarbeid med Stavanger eiendom.

Også Bevillingsseksjonen er en del av juridisk stab.

Besøksadresse: Olav Kyrres gate 23
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90 
E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Kampanjefelt årsplan juridisk/utbygging 2014

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam