Park og vei

Park og- veisjef er Torgeir Esig Sørensen.

Park og vei har som oppgave å forvalte, planlegge, bygge, utvikle og sørger for vedlikehold av torg, plasser, gater, uterom ved skoler, barnehager og kommunale bygg, parker, utendørs idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friarealer og naturområder på en måte som tilrettelegger for god funksjon, gode opplevelser for byens befolkning samtidig som miljøkvaliteter og naturverdier tas vare på.

Avdelingen Park og vei har og ansvar for å planlegge, prosjektere og utvikle anlegg og områder til park - og friluftsformål.

Park og vei  utarbeider nødvendige sektorplaner og kommunedelplaner innen disse fagområdene.

Vi forvalter  kommunale kolonihager småbåthavner,  Stavanger Botanisk hage og Stavanger Friluftsenter 

Avdelingen Park og vei er bestiller for investeringer drift og vedlikehold til vei- og trafikkformål, som trafikksikkerhetstiltak, miljøtiltak, tiltak på gater og torg, utleie av torgareal mm.

Kontaktinformasjon 
Besøksadresse: Løkkeveien 99
Postadresse: Postboks 8001 4068 Stavanger     
Telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no
Unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen