Årsprogram Park og vei 2017

Årsprogrammet for Park og vei gir en oversikt over vedtatte investerings - og utviklingsprosjekter.

Årsprogrammet består av:

I tillegg kommer nye oppgaver i løpet av året. Disse tas med i eventuelle revideringer av årsprogrammet.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen