Plan og anlegg

Leder for Plan og anlegg er Leiv Molven.

Plan og anlegg har i dag 36 medarbeidere, i hovedsak sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere.

Avdelingen har ansvar for prosjektering, grunnerverv og avtaler samt gjennomføring av offentlige vei-, vann- og avløpsprosjekter.

Plan og anlegg har også ansvar for godkjenning planer og kontroll av offentlige vann.

Avdelingen har følgende sekjoner:

  • Planseksjon
  • Anleggsseksjon

Totalt hadde Plan og anlegg en omsetning på 130 mill. kr. fordelt på ca. 50 prosjekter i 2016.

Plan- og anlegssavdelingen ledes av Leiv Molven. 

Besøksadresse: Veritasbygget - Veritasveien 25
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no
Unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen