Stavanger eiendom

Stavanger eiendom er en egen virksomhet i Bymiljø og utbygging og ivaretar "huseierrollen" for Stavanger kommune.

Stavanger eiendom ledes av eiendomssjef Rune Kommedal. Stedfortreder vil normalt være en av lederne for Prosjekt (Solveig Yndesdal), Forvaltning (Olav Stredet) eller Energi- og driftseksjonen (Ernst Olsen).


Prosjekt 
Leder for prosjektavdelingen er Solveig Yndesdal.

Prosjektavdelingen planlegger og gjennomfører alle kommunale byggeprosjekter, herunder selvbyggervirksomhetenAvdelingen har også egen arkitektseksjon.

Prosjektledere står for styring og utforming av de kommunale byggeprosjektene, herunder materialvalg, økonomi og framdrift. 

Det meste av planlegging utføres av eksterne arkitekter og rådgivere. Også byggeledelse kjøpes eksternt.

Årlig investeringsramme er på ca. kr 700 mill.

Forvaltning
Leder for Forvaltningsavdelingen er Olav Stredet.

Forvaltningsavdelingen er ansvarlig for den tekniske forvaltningen av kommunens bygningsmasse som pr. i dag består av over 2900 bygg (tilsammen ca. 750.000 m2) fordelt på følgende bygningstyper:

  • Boliger*
  • Skoler
  • Barnehager
  • Bydelshus
  • Idrettsbygg
  • Kultur- og fritidsbygg
  • Sykehjem og bofellesskap
  • Kontor- og forretningsbygg
  • Beredskapsbygg
  • Andre bygg  

Ansvaret for de ulike bygningstypene er fordelt på bygningsansvarlige som har direkte kontakt mot virksomhetene:

Bygningsansvarlig

Bygningstype

Tlf. nr.

Åse Siren Westersjø
Siri R. Sørbel

Adm.bygg, næringsbygg tilfluktsrom, m.m.

51 50 72 64

51 50 75 54

Harald Henningsen*

Arthur N. Tønnessen*

Boliger, omsorgsboliger*

51 50 75 05

51 50 76 91

Shamir Moniri

Idrettsbygg , bydelshus

51 50 89 53

 

Terje AndersenKjetil Bøe
Beate Lea HålandHarald Polden

Helge Svendsen

Skoler og barnehager:

Hundvåg og Storhaug bydel.

Madla bydel + Tastaveden, Byfjord, Teinå og Tastarustå skole

Eiganes & Våland bydel + barnehager i Tasta bydel

Vardenes og Tasta skole + fellesfunk. alle bydeler

Hillevåg og Hinna bydel

 

 51 91 23 97


51 50 81 69
51 91 23 9851 50 74 26


51 50 76 01

Rahiem Fazel Onsi

 

Sykehjem og Institusjonsbygg

51 50 72 76

 

 
*Bolig overføres 2. halvår 2016 til kommunens nyopprettede boligforetak

Forvaltningsavdelingen er kommunens kontakt mellom virksomhetens brukere og leietakere i tekniske spørsmål. Avdelingen foretar planlegging av drifts- og vedlikeholdsoppgaver samt innkjøp av varer og tjenester. Avdelingen inngår rammeavtaler med eksterne leverandører av tekniske tjenester, håndverkstjenester, skadedyrservice mv.

Løpende drifts- og renholdstjenester blir i hovedsak utført av Stavanger byggdrift KF etter bestilling fra Stavanger Eiendom.   

Driftsbudsjettet er på ca. kr 350 mill. pr. år. Forvaltningsavdelingen kjøper varer og tjenester for ca. kr 300 mill. pr. år. Den kommunale eiendomsmassen som Stavanger eiendom forvalter utgjør med smått og stort ca. 400 eiendommer pluss ca. 2 500 boliger som samlet utgjør ca. 750 000 kvm. En antar at denne samlede bygningsmassen representerer en verdi på mer enn 12 milliarder kroner.

Drift og energi
Ernst Olsen leder drifts- og energiseksjonen.

Seksjonen har ansvar for energiområdet og kompetanseoppbygging innenfor tekniske installasjoner og byggautomasjon.

Stab
Eiendomssjefen har i tillegg også en liten stab samt ansvar for driften av kommunens sentrallager på Forus (Svanholmen 3). 

Besøksadresse: Olav Kyrres gate 23
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90.
Vet du navnet på den du skal ha tak i, søk i telefonlisten vår.
E-post: postmottak.stavanger.eiendom@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam