Utbygging

Utbyggingsavdelingen i Stavanger kommune er nå blitt en del av Stavanger utvikling KF.

Denne nettsiden vil bli lagt ned når det nye foretaket har etablert egne nettsider.

Kontaktinformasjon:

Hans Kjetil Aas, daglig leder
Telefon: 51507201 / 95989577
hans.kjetil.aas@stavanger.kommune.no

Grete Kvinnesland, prosjektleder
telefon: 51 50 76 46 / 920 27 828
grete.kvinnesland@stavanger.kommune.no

Geir Godal, prosjektleder
telefon: 51 50 76 49 / 959 76 367
ggodal@stavanger.kommune.no

Jan Erik Waage, prosjektleder
telefon: 51 50 76 57 / 918 28 924
jan.erik.waage@stavanger.kommune.no

Fieke Verschueren, prosjektleder
telefon: 51 50 70 15 / 916 92 452
fieke.verschueren@stavanger.kommune.no

Gerd Seehuus
telefon: 51 50 76 56 / 902 27 181
gerd.seehuus@stavanger.kommune.no

Besøksadresse:
Løkkeveien 51

Postadresse:
Stavanger utvikling KF
Postboks 8001,
4068 Stavanger

Kampanjefelt årsplan juridisk/utbygging 2014

 

 

En god by å bo i - Utbyggingsplan 2011-2015 

Planen forteller om Stavanger kommunes utbyggingspolitikk og boligsosiale ambisjoner.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen