Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling planlegger blant annet for boligbygging, flere arbeidsplasser, gode og framtidsrettete transportløsninger og et godt kulturtilbud i Stavanger.

Direktør for Kultur og byutvikling er Gunn Jorunn Aasland. Foto: Siv Egeli.

Avdelingen har også ansvar for å ta vare på viktige deler av byens kulturhistorie.

Kultur og byutvikling (KB) ledes av direktør
Gunn Jorunn Aasland.
 
Organisasjonskart 


Besøksadresse: Olav Kyrres gate 23
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post. 

Kommuneplanen danner grunnlaget for arbeidet med å videreutvikle Stavanger som en god by å bo i.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam