Byggesaksavdelingen

Kristin Fjeld-Eiken er byggesakssjef i Stavanger kommune.

Hovedansvarsområdet til byggesak er forvaltning av bestemmelser i plan- og bygningsloven. Det innebærer behandling av alle søknadspliktige byggetiltak, samt å føre tilsyn i prosjekterings-, bygge- og driftsfasen.

Byggesaksavdelingen består av to seksjoner: seksjon for byggesaksbehandling og seksjon for tilsyn og kontroll.


Besøksadresse: Olav Kyrres gate 23
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Kommuneplanen danner grunnlaget for arbeidet med å videreutvikle Stavanger som en god by å bo i.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam