Byplanavdelingen

Byplansjef er Anne Skare

Anne Skare er byplansjefByplanavdelingen legger til rette for vern og utbygging i kommunen i samsvar med lokale og sentrale mål og vedtak. Avdelingen er faginstans for arkitektonisk og miljømessig utvikling, samt samordning av byens infra- og bebyggelsesstruktur.

Avdelingen har 30 medarbeidere.

Byplanavdelingen ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver i plan- og delesaker og utarbeider/behandler reguleringsplaner iht. plan- og bygningsloven.

Private som ønsker å igangsette planarbeid, skal avtale tid for oppstartsmøte for plansak med saksbehandler på byplanavdelingen.

I forbindelse med oppstartsmøte skal startpakke bestilles. Ved utleggelse til offentlig ettersyn, holder vi informasjonsmøter på ettermiddagstid for berørte. I større saker avholdes også informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart. Møtested og tidspunkt annonseres i avisene under Stavanger Nå.

Du kan også få informasjon om plansaker under behandling og vedtatte planer ved å henvende deg til Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 .

Besøksadresse: Olav Kyrres gate 23
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger, telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.


Kommuneplanen danner grunnlaget for arbeidet med å videreutvikle Stavanger som en god by å bo i.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam