Geodataavdelingen

Geodatasjef: Lin Knarvik

Geodata sørger for at administrasjonen og byens innbyggere og næringsliv har adgang til pålitelig og fullstendig informasjon om bygninger, eiendommer, topografi og andre utvalgte tema. I tillegg leverer de tjenester til administrasjonen, byens innbyggere og næringsliv knyttet til eiendomsutvikling og -drift.

Besøksadresse:
Olav Kyrres gate 23

Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Kommuneplanen danner grunnlaget for arbeidet med å videreutvikle Stavanger som en god by å bo i.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam