Kommuneplanavdelingen

Kommuneplansjef: Ole Martin Lund

Kommuneplanavdelingen har faglig ansvar for planer på overordnet nivå. Avdelingens viktigste oppgave er kommuneplanen. Den har en samfunnsdel og en arealdel. Arbeidet vårt har også en regional dimensjon med fokus på interkommunalt plansamarbeid. Vi utfører analyser og utredninger av forhold som påvirker utviklingen av byen og regionen. 

Viktig planer, utredninger og faktagrunnlag
Kommuneplan for Stavanger
Framskrivinger av folkemengden (beregning av framtidige innbyggere )
Stavanger-statistikken

Du finner flere plandokumenter og arealplankart på Samfunnsutvikling

Avdelingen har seks medarbeidere.

Besøksadresse:
Olav Kyrres gate 23

Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam