Kulturavdelingen

Kultursjef: Rolf Norås

Kulturavdelingen dekker sentrale administrative og koordinerende tjenester for byens kulturliv, herunder institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.

De har arbeidsoppgaver innenfor teater, dans, opera, billedkunst, skulptur, design, musikk, kulturarv, litteratur, film og video, medier m.m.

Med noen få unntak, er avdelingen ikke direkte engasjert i å drive kulturtiltak. Innsats skjer i form av økonomiske overføringer, initiering, koordinering, veiledning, kontakt med offentlige, private og frivillige instanser, samt andre former for tilrettelegging.

Avdelingen har også ansvar for større utredninger, prosjekter og planer.

Besøksadresse: Olav Kyrres gate 23
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Kommuneplanen danner grunnlaget for arbeidet med å videreutvikle Stavanger som en god by å bo i.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen