Transportplanavdelingen

Transportplansjef: Hildegunn Hausken

 

Transportplan tilrettelegger for et miljøvennlig, effektivt og trafikksikkert transportsystem i kommunen.

Avdelingen er kommunens fagavdeling for transportplanlegging.

Arbeidsoppgavene omfatter analyser og utredninger, samt plan- og forvaltningsoppgaver etter plan- og bygningsloven, vegtrafikkloven og skiltforskriftene.

I tillegg yter avdelingen tjenester internt til andre avdelinger og til publikum i transportspørsmål.


Besøksadresse: Olav Kyrres gate 23
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Kommuneplanen danner grunnlaget for arbeidet med å videreutvikle Stavanger som en god by å bo i.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam